Statistička obrada podataka

“Mi i Vi smo u prosjeku isti !”

Nudimo Vam usluge statističke obrade podataka za naučno istraživačke radove, procjenu tržišta, analizu i eveluaciju poslovnih procesa, analizu javnog mjenja te za generalno obradu podataka u cilju identifikacije statistički signifikantnih razlika u uzorku. Ova veoma moćna grana matematike nudi smjernice za donošenje odluka i prepoznavanje uzroka za nastanak događaja koji naizgled imaju prirodu slučajnog događaja.

Bez obzira da li ste telekomunikacijska kompanija koju zanima šta najviše utiče kod korisnika na promjenu davaoca telekomunikacionih usluga ili ste proizvođač robe koji želi znati koji je dizajn trenutno najatraktivniji kupcima ili ste zdravstvena ustanova koja želi uporediti različite tretmane bolesnika u cilju daljnjeg razvoja najboljeg metoda, statistička obrada daje odgovore u identifikaciji karakterističnih razlika i pomaže u donošenju odluka koje za cilj imaju unapređenje i optimizaciju vaše djelatnosti.

Zajednički sa klijentom učestvujemo u izradi anketa, odabiru metode uzrokovanja populacije, te prikupljanju podataka koji će biti statistički obrađeni prema željenim ciljevima istraživanja.