Projektovanje elektro instalacija

Naši projekti, savjeti i preporuke rezultat su višegodišnjeg iskustva na polju projektovanja elektro instalacija. Zajedno sa investitorom nastojimo da razumijemo trenutne potrebe korisnika projektovanog prostora/objekta ostavljajući prostor za buduću nadogradnju uz minimalne dodatne troškove. Upravo je sposobnost da razumijemo korisnika prostora/objekta kao i znanje o specifičnosti prostora/objekta naša najveća prednost u segmentu projektovanja elektro instalacija.

Bez obzira da li investirate u izgradnju vikend objekata, stambene zgrade, poslovnice banke, trgovačkog centra, hotela, datacentra ili fabrike… možemo Vam pomoći u odabiru opreme i izvođača radova a prema Vašim potrebama i zahtjevima, uvažavajući važeće standarde, propise, zakone i najbolju praksu iz ove oblasti nudimo savjetovanje, projektovanje i nadzor za sljedeće vrste elektro instalacija:

 • energetski razvod
 • rasvjeta
 • gromobranska instalacija i temeljni uzemljivač
 • automatika za stambene objekte (pametna kuća)
 • automatika za industrijsku upotrebu (PLC)
 • računarska mreža
 • telefonska instalacija
 • interfonski sistemi
 • video nadzorni sistem
 • vatrodojavni sistem
 • protiv-provalni sistem
 • sistem ozvučenja
 • hotelska i bolnička signalizacija
 • sistem detekcije gasova (CO, propan butan, itd)
 • sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • parking sistem