O nama

Firma Yassa d.o.o. osnovana je 2008g. sa ciljem pružanja usluga iz oblasti elektro-tehničkih nauka. Primarna djelatnost firme je savjetovanje, projektovanje i izrada tehničke dokumentacije te vršenje nadzora za rezidencijalne i industrijske objekte. Tokom djelovanja stekli smo iskustvo i znanje u mnogim specifičnim oblastima prirodnih i tehničkih nauka, te smo upoznali mogućnosti firmi i proizvođača da isporuče, ugrade i održavaju opremu koja se nudi. Također, sa našim saradnicima i partnerima kontantno proširujemo oblast djelovanja prema zahtjevima tržišta i klijenata.

Najveću pažnju posvećujemo komunikaciji sa klijentom odnosno investitorom gdje pokušavamo razumjeti potrebe u cilju maksimalnog korištenja raspoloživih resursa.

Naša obaveza je pratiti trendove i dostignuća na polju prirodnih i tehničkih nauka kako bi našim klijentima uvijek pružili uslugu koja predstavlja najbolje i najekonomičnije rješenje koje je u skladu sa svjetskim trendovima i dostignućima.